ابزارزنی سنگ

مجموعه مهراد سنگ سال هاست که با به کار گیری افراد ماهر و متخصص در زمینه ابزار توانسته است خدمت ارائه دهد.

کیفیت و رضایت مشتریان اولویت اول مهراد سنگ است.

  • انواع ابزار گرد ،نیم گرد،پخ ،قاشوقی ،دوبله ،سوبله،
  • انواع سرستون های کلاسیک
  • ستونهای گرد ومربع
  • کانتر وجزیره آشپزخانه
  • ساخت انواع میز کار ،میز ناهارخوری سنگی
  • تراش انواع نماهای رومی

ابزار سنگ به سلیقه شماست هر گونه طرحی به ما ارائه کنید برای شما زده می شود.