مهراد استون


مجموعه مهراد سنگ بیش از ۲۰ سال است که به صورت تخصصی وعلمی در زمینه تولید وفروش انواع سنگهای ساختمانی فعالیت دارد.
مهراد سنگ با همکاری باشرکتهای بزرگ وانبوه سازان مطرح در صنعت ساختمان توانسته است نظر مهندسین این صنعت را به خود جلب کند وهمچنین با صادرات به کشورهای همسایه همچون عراق ،قطر،امارات،کویت،ازبکستان ،گرجستان وترکیه توانسته است دامنه فعالیت خود را به سرتاسر جهان افزایش دهد.
در طول این ۲۰ سال بایک تیم تخصصی از ابتدای تواید سنگ تا انتهای کار که رسیدن به دست مشتری است همواره در کنارشما به صورت یک مشاور حضور داشتیم وهمواره پاسخگوی خریداران عزیز بوده وهستیم.

تولید و عرضه20 سال سابقه در زمینه تولید و فروش در زمینه سنگ های ساختمانی.


صادرات صادر کننده به کشورهای همسایه

با ما تماس بگیرید

کلیک کنید